Medlem

Medlem kan du bli som är kvinna och som stödjer Tantpatrullens målsättning om ett nytt och rättvist pensionssystem. Medlemsavgift är 150kr/år. Bankgiro 217-9604, skriv ditt namn och gärna mailadress. Du kan också betala med swish 1234820346. Vi tar också tacksamt emot gåvor. Tantpatrullen har en styrelse och två valda revisorer.

Vi är en ideell förening utan kansli och utan arvoderingar, ju fler vi blir desto starkare hörs vår röst.

Här kan du läsa våra stadgar Tantpatrullens stadgar antagna 2023.

Nyfiken på vilken verksamhet vi haft de senaste åren, klicka på den här länken så ser du att vi gjorde en hel del !

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2020-2021

ÅRSBOKSLUT 2021

ÅRSBOKSLUT 2020

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2022

Tantpatrullens stadgar antagna 2022

Birgittas julbrev till alla medlemmar som sänts ut i december 2021http://media.tantpatrullen.se/2021/12/julhalsning-tantpatrullen.docx

 

Här kan du läsa Birgittas vår-brev som gick ut till våra medlemmar i mars/april  2021 http://media.tantpatrullen.se/2021/12/medlemsbrev1.docx

I november 2021 fick vi leveransen av vår profilprodukt kassar.  Vill du beställa en kasse? Kontakta Marianne Eriksson på e-post kajsaarg@ hotmail.com. Vi har också tagit fram egna vykort.

I oktober fick vi in fyra nya artiklar publicerade, denna gång i DN, Aftonbladet, Expressen och i Proletären. Öppna fliken OM OSS och sedan underrubrik artiklar och läs vad Birgitta Sevefjord och Gun Hedén säger om pensionerna.

Läs också vad Brit Rundberg ryter ifrån vad gäller oss 70+. Tantpatrullen behöver din medlemsavgift eller din gåva. Alla bidrag mottages tacksamt!

I september blev vi publicerade denna gång i Expressen – Larmet från kvinnorna, pensionerna räcker inte. Läs gärna vad Wiveca och Birgitta säger genom att gå i på länken OM OSS, underflik artiklar. Nu gör vi uppehåll i våra demonstrationer på Mynttorget ”Vi kräver ett nytt pensionssystem”,

ÅRSMÖTET 2020 hölls lördagen den 29 augusti klockan 16.00 via internet.

TANTPATRULLENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Du kan kontakta ordförande om du undrar över något bisevefjord@gmail.com


Medlem

Medlem kan du bli som är kvinna och äldre än 55 år och som stödjer Tantpatrullens målsättning om ett nytt och rättvist pensionssystem. Medlemsavgift är 150kr/år. Bankgiro 217-9604, skriv ditt namn och gärna mailadress. Du kan också betala med swish 1234820346. Vi tar också tacksamt emot gåvor, då vi inte har några andra inkomster förutom medlemsavgiften. Tantpatrullen har en styrelse och två valda revisorer.

Här kan du läsa Tantpatrullens stadgar http://media.tantpatrullen.se/2021/02/stadgar.doc

Tantpatrullens verksamhet 2021,

I november fick vi leveransen av vår profilprodukt kassar. Vi tar en avgift för dessa på 55 kronor. Vi du beställa en kasse? Kontakta Marianne Eriksson på e-post kajsaarg@ hotmail.com. Vi har också tagit fram egna vykort.

I oktober fick vi in fyra nya artiklar publicerade, denna gång i DN, Aftonbladet, Expressen och i Proletären. Öppna fliken OM OSS och sedan underrubrik artiklar och läs vad Birgitta Sevefjord och Gun Hedén säger om pensionerna.

Läs också vad Brit Rundberg ryter ifrån vad gäller oss 70+. Tantpatrullen behöver din medlemsavgift eller din gåva. Alla bidrag mottages tacksamt!

Vi är en ideell förening utan andra anslag, utan kansli och utan arvoderingar men vi har utgifter, tex kostar det oss portoavgifter för att skicka ut pensionsrapporten, avgiften för polistillståndet för demonstrationer och mycket annat.

Sätt in ditt bidrag till vårt bankkonto 217-9604 eller via swish 1234820346. Medlemsavgiften är 150 kronor per år. Betalar du in den nu gäller den för hela 2021! Men ger du oss ett bidrag bestämmer du själv hur mycket du vill skänka oss för att fortsätta kampen, pensioner det går att leva på!

I september blev vi publicerade denna gång i Expressen – Larmet från kvinnorna, pensionerna räcker inte. Läs gärna vad Wiveca och Birgitta säger genom att gå i på länken OM OSS, underflik artiklar. Nu gör vi uppehåll i våra demonstrationer på Mynttorget ”Vi kräver ett nytt pensionssystem”,

ÅRSMÖTET 2020 hölls lördagen den 29 augusti klockan 16.00 via internet och Zoom. Tantpatrullens årsmöte var planerat till mars just då Corona slog till och vi tvingades att ställa in. Coronakrisen fortsätter men ett årsmöte måste vi ha. Styrelsen har beslutat att det ska äga rum nu. Det kommer att ske digitalt via Zoom. Mer om detta nedan.

Dagordningen  omfattades bara av det som absolut måste göras och utrymme för diskussioner minimerades. Här kan du genom att klicka på nedanstående länkar läsa handlingarna till årsmötet. Det är:

TANTPATRULLENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019,

Resultaträkning Tantpatrullen 2019slutv

Revisionsberättelse Tantpatrullen 2019[13448]

(1)Balansräkning Tantpatrullen 2019

Revisionsberättelse Tantpatrullen 2019[13448] (1)

Tantpatrullens årsmöte 2020 Förslag verksamhetsplan

Förslag budgt 2020 tantpatrullen

Valberedningens förslag till ny styrelse för Tantpatrullen

Dagordning Tantpatrullens årsmöte 2020 på ZOOM

Med vänlig hälsning från styrelsen

Du kan kontakta ordförande om du undrar över något bisevefjord@gmail.com