Valberedningens förslag till ny styrelse för Tantpatrullen