Aktuellt just nu!

November 202

Sångboken kommer snart att skickas ut till alla våra medlemmar.

Möt oss på Socialistiskt forum den 26 november. Vi har både ett bokbord och arrangerar en debatt om ”det kvinnofienliga pensionssystemet” mellan klockan 11.30 -12.30. Socialistiskt Forum sker som vanligt på ABF huset  Sveavägen.

I februari arrangeras ett stort Jämställdhets seminarium i Malmö och vi hoppas att 5 av våra Tanter kan medverka där.

Skriv gärna redan nu in i din kalender att vi ska arrangera en allsångskväll den 4 februari. Då bjuder vi förutom alla våra medlemmar också in den nya socialminsitern, vi hoppas också på medverkan från PRO, SPF  och SKO (Sveriges kvinnoorganisationer f d Kvinnolobbyn).

Det är färre som betalat in medlemsavgiften i år mot tidigare år, det är lätt hänt att sådant glöms bort. Du som betalar in avgiften redan nu betalar både för i år och för hela 2023 (enligt våra stadgar). Medlemsavgiften är som vanligt 150 kronor och kan betalas via swish 1234820346 eller via bg 217-9604.

I Stockholm och i Östersund planeras det för julfest och vi hoppas att fler lokala Tantpatruller kan bjuda på detta. Behöver ni ekonomisk hjälp, hör av dig till oss i styrelsen tantpatrullen@gmail.com

Vår planering om en konferensdag fortsätter men den blir av först i början av nästa år.

Hagar, från Östersund har gjort en anmälan om pensionssystemet till Diskrimineringsombudsmannen, bra gjort!

Oktober 2022

Nu trycks vår sångbok, med fantastiska texter av Gertie Lux och otroligt fina illustrationer av Cecilia Torudd, här kan du se  sångboken som nu trycks upp, klicka på länken. Tantpatrullens sångbok Tantpatrullens sångbok

Vi kommer att skicka ut sångboken till alla våra medlemmar och i januari planerar vi att ordna en trevlig kväll där vi sjunger tillsammans.

Vi har nu skickat in ansökan till JÄMY om fortsatt bidrag 2023.

Vi har tillsammans med SKO (Sveriges kvinnoorganisering f.d. Kvinnolobbyn) m.fl. fått en debattartikel publicerad. Här är länken till den publicerade artikeln. Stöd till kvinnor i Iran, Saudiarabien och Afghanistan

Vi tackar varmt och innerligt Tantpatrullens alla aktiva medlemmar som har jobbat hårt inför valet, det har varit manifestationer runt om i Östersund, i förorter i Stockholm och i Malmö. Den sista torsdagsmanifestationen skedde den 13/10 och nu gör vi uppehåll till april innan vi fortsätter att varje vecka ställa våra krav på Mynttorget i Stockholm.

Men vi kommer att ses på olika event inomhus nu under den kallare perioden av höst, vinter och tidig vår.

I Stockholm och Östersund planeras det för fullt att anordna julfest. Vill fler lokala föreningar ordna detta, hör av er till oss på tantpartullen@gmail.com så får ni ekonomiskt bidrag till detta.

Vi planerar nu också att ordna ett seminarium i Stockholm, våra medlemmar bjuds in, mer information kommer.

 

Augusti 2022

Vi är nu i full gång med aktiviteter i samband med valet 2022. I Stockholms åker vi runt till förortstorg och kampanjar. Intresserad hjälpa till? Kontakta Marianne Eriksson på mejl Kajsaarg@hotmail.com. Vi är INTE nöjda med höjningen av garantipensionen. Vi kräver ett nytt pensionssystem. Vi har tryckt upp nya flygblad med våra krav samt vykort att dela ut vid aktioner. Vill du ha dessa mejla oss på tantpatrullen@gmail.com

Snart är vårt sånghäfte upptryckt och klart för distribution, med fantastiska texter av Gertie Lux och fina illustrationer av Cecilia Torudd. Mejla oss om du vill ha ett sånghäfte.

Vi i styrelsen planerar för att ordna en konferens och en allsångskväll till hösten. Mer information kommer framöver.

Demonstrationerna på Mynttorget fortsätter varje torsdag klockan 11.00 – 12.00 fram till slutet av oktober. Varmt välkommen att medverka.

I juli medverkade Tantpatrullen i Östersund på Storsjöyran och i juni skrev Östersundsposten ett stort reportage om oss.

Nu fortsätter vi pressa på partierna i pensionsfrågan så att även vi kvinnor som dubbelarbetat med hem, familj och arbete ska ha en pension som vi kan leva på. Stöd oss i vår kamp! Medlemsavgift är bara 150 kronor per år.

Gå gärna in under flik om oss och läs reportaget om oss som tidningen Syre publicerat i augusti.

Maj 2022.

Gå in under flik  OM OSS och läs pressmeddelande som Sifo just gjort. Den visar att 8 av 10 stödjer förslaget om 1 000 kronor i månaden i höjning av Garantipensionen.

Läs också de debattartiklar som är publicerade i DN och i Aftonbladet som vi i Tantpatrullen skrivit tillsammans med Kvinnolobbyn ( som bytt namn till Sveriges kvinnoorganisatoner), PRO och SPF skrivit tillsammans.

Där finns nu också inlagt ett samtal som (s) sänt på Youtube där kvinnolobbyn, PRO, SPF och Tantpatrullen har ett samtal om det kvinnofientliga pensionssystem vi har i Sverige. Det kommer som tredje ”klipp” i intervjun.

April 2022

Vi fortsätter att demonstrera varje torsdag på Mynttorget. Tantpatrullen i Östersund fortsätter att demonstrera var tredje torsdag i månaden. Nyfiken på tider för att vara med oss. Gå in på vår Facebook grupp Tantpatrullen så ser du vilken tid som gäller för respektive torsdag.

Ett gäng bestående av 25 medlemmar åker på kryssnings konferens den 4 april. Förutom trevligt umgänge kommer vi att få lära oss ännu mer om pensionssystemet och så kommer vi att diskutera hur vi lyfter pensionsfrågan i valrörelsen, genom våra aktioner på gator och torg m.m.

Mars 2022 Vi hade ett mycket trevligt och givande årsmöte, där verksamheten och ekonomin synades både för 2020 och 2021. Styrelsen omvaldes och förstärktes med Hagar Lövgren från Östersund.

Demonstrationerna på Mynttorget återupptogs den 24 mars där socialminister Ardalan Shekabari höll ett brandtal om vikten av lobbyism och påverkan inför omröstningen av 1000 kronor skattefritt till de som har de lägsta pensionerna. Omröstningen i Riksdagen kommer att hållas senare i vår. Vi media bevakades både av tidningen Rött samt  Feministiskt perspektiv.

Februari 2022 Äntligen släpptes restriktionerna efter Coronapandemin och styrelsen kunde planera för ett årsmöte där vi äntligen kunde träffas..

Gertie Lux har sett över sin skattkista med sångtexter hon gjort. Cecilia Torudd kommer att illustrera denna och vi hoppas sångboken är klar att delas ut och kunna sjungas ur på vårt årsmöte.

Vi har glädjande återigen beviljats bidrag från JÄMY så föreningens ekonomi är god.

PRO i Stockholms har framfört önskemål om utöka samarbete med oss i Tantpatrullen, de ska återkomma med förslag hur det skulle kunna vara. De gillar vårt sätt att arbeta utåtriktat! Den 17-19 juni har PRO kongress, vi ser fram emot att på något sätt kunna delta då.

Styrelsen har beslutat att bekosta resa och eventuell övernattning för våra lokala Tantföreningar i Uddevalla, Värmland, Växjö, Örebro och Östersund med två representanter vardera till årsmötet och Ålandskonferensen. Övriga medlemmar som saknar en lokal förening på bostadsorten kan anmäla sitt intresse att delta via föreningens e-post tantpatrullen@gmail.com.

Glöm inte bort att betala årsavgiften, 150 kronor till föreningens bankkonto 217-9604 eller via swish 1234820346. Det är vi som betalat medlemsavgiften som har rösträtt på årsmötet.

December 2021. Vår ordförande Birgitta författade ett julbrev som skickades ut till alla vi har e-postadress till. Vår medlemsansvariga Elisabeth skickade ut det via post till de vi inte har e-postadress till. Om du inte fått julbrevet via e-post mejla oss gärna din e-postadress till tantpatrullen@gmail.com. Det är så otroligt mycket lättare och mer ekonomiskt att skicka via mail!. Öppna den här länken så ser du vad Birgitta skriver i julbrevet http://media.tantpatrullen.se/2021/12/julhalsning-tantpatrullen.docx

Styrelsen har i år haft nio styrelsemöten.

På mötet i november bestämde vi att det blir en konferensresa till Åland den 4-5/4. Tema är valplanering. Anmälan om önskad medverkan ska ske till Marianne Eriksson e-post kajsaarg@hotmail.com. Antalet platser är begränsat till 30 personer. Båten avgår på kvällen och vi bjuds då på middag. Alla som medföljer får en egen hytt med fönster. Tisdagen den 5 april har vi konferens mellan klockan 9-13. Styrelsen hoppas att två personer från våra respektive medlemsföreningar ute i landet kan medfölja. Föreningen bjuder på resan till och från hemort till Viking line. Vi hoppas på medverkan från Örebro, Växjö, Uddevalla, Karlstad samt Östersund. vi ska också försöka förmå alla våra medlemmar i Västra Götaland och Göteborg att starta en lokalförening där.

Vi har också köpt in en hel del kampanjmaterial med vår logotype såsom kassar med långa handtag, pennor, kylskåpsmagneter, reflexband och pins som vi kommer att ge  medlemmar och använda när vi gör utåtriktade aktiviteter.

Styrelsen har adjungerat in Hagar Lövgren från Östersundsföreningen. Hagar medverkade på styrelsemötet via telefon. Hon berättade att de haft en hel del aktiviteter trots pandemin, bl.a. har hon och några andra tanter rest runt i olika byar för att lyfta pensionsfrågan. Östersundsföreningen avser att bjuda in föreningsrepresentanter till våren och då ordna aktiviteter.

Vi uppträdde på Lucia för vänsterpartiets pensionärsgrupp men fick ställa in vår plan att sjunga i kollektivtrafiken eftersom förnyade coronarestriktioner infördes. Klicka på den här länken så kan du skriva ut eller bara läsa de fantastiska sångtexter Gertie Lux gjort.. http://media.tantpatrullen.se/2021/12/luciasanger.docx

Vi är inbjudna till Uddevalla i vår.

Stockholmsföreningen bjöd sina aktiva tanter på ett restaurangbesök i november och i december bjöds det på ett sopp-lunch med föreläsning om pensioner.

På mötet i oktober konstaterade styrelsen att ansökan nu är inlämnad till JÄMY för bidrag 2022. Beslut om vi får bidraget kommer i början av december.

Vi beslöt även att köpa in valmaterial att dela ut vid våra event 2022. Minst 22 tanter som demonstrerar på Mynttorget på torsdagar kommer att bjudas på avslutningsmiddag, för årets säsong.

6 av oss Stockholmstanter kommer att åka till (s) kongress den 3 – 4/11 för att demonstrera för pensionerna.

Gertie Lux håller på att framställa en sångbok med 10-20 sånger vi sjunger då vi träffas och demonstrerar. Vi hoppas att denna sångbok kan bli illustrerad av en tecknare.

Vi kommer att anlita SCB för en undersökning om pensioner och svaren på denna tror vi blir mycket användbar i valrörelsen, utspel m.m.

Vi håller också på att planera ett möte för de 8 tantpatruller som finns i Sverige.

Nya intervjuer är också på gång, tidningen Hierta har intervjuat vår ordförande och ETC vill intervjua 1-2 personer om vad de anser om sin pension.

På mötet i september började vi mötet med att sörja att vår styrelseledamot Gun Hedén avlidit. Birgitta medverkade på begravningen med en blomsterkrans från Tantpatrullen. på begravningen medverkade många kvinnoorganisationer, då Gun var en legend och kämpe sedan lång tid tillbaka för kvinnors rättigheter.

Därefter diskuterade styrelsen hur vi ska hantera bidraget från JÄMY som inte får föras över till nästa år, måste förbrukas i år och detta samtidigt som vi inte kunnat ha de möten vi velat, pga. pågående pandemi. Men vi hittade en hel del lösningar. Vi planerar och bokar redan nu årsmötet som troligtvis kommer att hållas i februari och förskottsbetalar detta. Vi framställer och trycker upp en sångbok och vi köper upp de Tantpatrull kassar vi har för att ge dessa som gåvor. Vi kan ge ekonomiskt bidrag till våra Tantpatrullföreningar ute i landet och vi ska bekosta en undersökning via SCB om vad man tycker om pensionerna. Vi ska också undersöka vilka profilprodukter vi borde köpa in inför valrörelsen 2022.

Ny ansökan till JÄMY ska nu lämnas in för 2022.

Vår representant i Kvinnolobbyns styrelse Marianne Eriksson har medverkat i samtal med statsministern. Hon framförde där att pensionsgruppen måste läggas ner samt att regeringskansliet bättre måste kommunicera den nyligen genomförda höjningen för en del pensionärer.

Vi har fått inbjudna av (v) i Gävle som ska fira 100 år av kvinnlig rösträtt. Tantpatrullen tackar ja till denna inbjudan och kommer att medverka med tre personer. Men vi kommer att betona att det var inte alla kvinnor som då fick rösträtt!

Kvinnolobbyn ska ha ordförande träff i oktober och Birgitta Sevefjord, vår ordförande kommer att medverka på denna träff. Birgitta har också fått en inbjudan att tala i 30-40 minuter i en podcast ” sånt är livet”.

Vi tittar nu också över stadgarna och styrelsen kommer att komma med förslag om vissa korrigeringar av dessa till årsmötet 2022. Vi har bl.a. en hel del kvinnor som är under 55 år som betalar medlemsavgift, där våra stadgar säger att medlem kan kvinna vara som är + 55.

Vi bestämde också att vi ska arrangera ett möte i Stockholm med två representanter från varje Tantpatrullförening i landet. Föreningen bjuder på resa, övernattning, middag samt ett gemensamt möte där vi diskuterar om kreativa idéer. Vi frågar då också om vi kan adjungera in någon av dem till styrelsearbetet.

Siffror om pensioner och pensionärer:

2 300 000

  • Idag har vi över två miljoner 300 tusen pensionärer.
  • 40 procent är ensamstående och de flesta är kvinnor.
  • 300 000 av dessa är fattigpensionärer med en pension före skatt lägre än 12 800 kronor i månaden. En majoritet är kvinnor.

40 år

Om löner och arbetstid blev jämställd över en natt skulle det ta 40 år innan vi fått jämställda löner.

7 100 kr

Kvinnor har i snitt 30 procent lägre pension än män. Det motsvarar 7 100 kronor i månaden före skatt

70 år

Om du är född på 80-talet behöver du arbeta tills du är 70 år för att få ut 55% av din lön i pension.

100år

Om inget görs kommer det att ta 100 år innan vi får jämställda pensioner

Rapport om pensionssystemet

Klicka på knappen till höger för att läsa mer.

Vad vi Tantpatrullen:

  • Tantpatrullen arbetar för ett nytt pensionssystem dar du efter ett långt arbetsliv får en pension som det går att leva på.
  • Tantpatrullen vill att pensionsgruppen läggs ner. Det är orimligt att en liten grupp på åtta personer diskuterar våra pensioner bakom stängda dörrar. Nej, återför diskussionen till hela riksdagen så att vi medborgare kan vara med.
  • Pensionssystemet är underfinansierat. För över pengarna från våra premiepensioner till pensionssystemet. Så tycker vi och många med oss som LO, PRO och SPF.
  • Stärk demokratin genom att ge äldre plats i riksdagen. Flera partier har inte någon representant över 65 år trots att pensionärer utgör 25 procent av väljarkåren.