Styrelse, revisorer och valberedning 2020

Styrelse 2020

Birgitta Sevefjord ordförande

Marianne Eriksson

Gun Heden

Wiveca Holst

Gertie Lux

Elisabeth Löfvander

Gunilla Roxby Cromvall

Revisorer

Lola Bodin, ordinarie
Margareta Olofsson, ersättare

Valberedning

Maj-Lis Jonsson, sammankallande
Brit Rundberg
Inger Stark