Styrelse, revisorer och valberedning 2022

Styrelse 2022

Birgitta Sevefjord ordförande

Marianne Eriksson

Hagar Lövgren

Wiveca Holst

Gertie Lux

Elisabeth Löfvander

Gunilla Roxby Cromvall

Revisorer

Lola Bodin, ordinarie
Margareta Olofsson, ersättare

Valberedning

Maj-Lis Jonsson, sammankallande
Inger Stark

Berit Renman