Styrelse, revisorer och valberedning 2023

Styrelse 2023

Birgitta Sevefjord ordförande

Marianne Eriksson, vice ordförande samt Tantpatrullen i Stockholm

Hagar Lövgren samt Tantpatrullen i Östersund

Gunilla Roxby Cromvall, kassör

Pia Höjeberg

Elisabeth Löfvander, medlemsansvarig

Berit Renemar, sekreterare

Revisorer

Lola Bodin, ordinarie
Margareta Olofsson, ersättare

Valberedning

Maj-Lis Jonsson, sammankallande
Inger Stark

Eili Hirdman