Medlem

Medlem kan du bli som är kvinna och äldre än 55 år och som stödjer Tantpatrullens målsättning om ett nytt och rättvist pensionssystem. Medlemsavgift är 150kr/år. Bankgiro 217-9604, skriv ditt namn och gärna mailadress. Du kan också betala med swish 1234820346. Vi tar också tacksamt emot gåvor, då vi inte har några andra inkomster förutom medlemsavgiften. Tantpatrullen har en styrelse och två valda revisorer.

Här kan du läsa Tantpatrullens stadgar http://media.tantpatrullen.se/2021/02/stadgar.doc

Vi avvaktar ÅRSMÖTE 2021, då vi hoppas att vi kan hålla det under tidig höst, så snart Coronarestriktionerna upphört.

ÅRSMÖTET 2020 hölls lördagen den 29 augusti klockan 16.00 via internet och Zoom. Tantpatrullens årsmöte var planerat till mars just då Corona slog till och vi tvingades att ställa in. Coronakrisen fortsätter men ett årsmöte måste vi ha. Styrelsen har beslutat att det ska äga rum nu. Det kommer att ske digitalt via Zoom. Mer om detta nedan.

Dagordningen  omfattades bara av det som absolut måste göras och utrymme för diskussioner minimerades. Här kan du genom att klicka på nedanstående länkar läsa handlingarna till årsmötet. Det är:

TANTPATRULLENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019,

Resultaträkning Tantpatrullen 2019slutv

Revisionsberättelse Tantpatrullen 2019[13448]

(1)Balansräkning Tantpatrullen 2019

Revisionsberättelse Tantpatrullen 2019[13448] (1)

Tantpatrullens årsmöte 2020 Förslag verksamhetsplan

Förslag budgt 2020 tantpatrullen

Valberedningens förslag till ny styrelse för Tantpatrullen

Dagordning Tantpatrullens årsmöte 2020 på ZOOM

Med vänlig hälsning från styrelsen

Du kan kontakta ordförande om du undrar över något birgitta.sevefjord@stockholm.se