Medlem

Medlem kan du bli som är kvinna och äldre än 55 år och som stödjer Tantpatrullens målsättning om ett nytt och rättvist pensionssystem. Medlemsavgift är 150kr/år. Bankgiro 217-9604, skriv ditt namn och gärna mailadress. Tantpatrullen har en styrelse och två valda revisorer.