Artiklar & Media

Även media har förstått att vår kamp är viktig!

Här är några artiklar. Klicka på länkarna för att läsa mer.

2021

Vår ordförande Birgitta Sevefjords tal den 8 mars

https://www.facebook.com/birgitta.sevefjord/posts/4304201199594886

Kvinnors arbete syns inte i pensionssystemet artikel 8 mars  artikel ETC 8 mars

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.etc.se%2Fdebatt%2Fkvinnors-arbete-syns-inte-i-pensionskuvertet%3Ffbclid%3DIwAR0Es4GJ6JSTfFuBoGf8VkNgVL9Ff68TJQmj7_mGGxyXXe49DApCgZja1wY&h=AT1IeeddzazbA6S5u8hfvXnojSFa3arOD7zXP_WVi7R2m7LjNfNdKFge4wKxi2PeYT9thkbmu4oiSLd_fHQTiaivNMcGLOE2XQgM1QUEKKVIysQEDOjjpRXdapNnxbDQ0nvXK1py4CSi8skkjqc

Artikel ur Bohuslänningen den 8 mars “Kvinnors slit i det tysta!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.etc.se%2Fdebatt%2Fkvinnors-arbete-syns-inte-i-pensionskuvertet%3Ffbclid%3DIwAR0Es4GJ6JSTfFuBoGf8VkNgVL9Ff68TJQmj7_mGGxyXXe49DApCgZja1wY&h=AT1IeeddzazbA6S5u8hfvXnojSFa3arOD7zXP_WVi7R2m7LjNfNdKFge4wKxi2PeYT9thkbmu4oiSLd_fHQTiaivNMcGLOE2XQgM1QUEKKVIysQEDOjjpRXdapNnxbDQ0nvXK1py4CSi8skkjqc

 

 

2020

2019

2018

2017

2016