Rapport från Framtidens pensioner i Galicien, Spanien och Europa

Rapport från konferensen ”Framtidens pensioner i Galicien, Spanien och Europa”, som hölls i Santiago de Compostela 28-29 september 2018.

På inbjudan av initiativtagaren Lidia Senra Rodrigues, medlem av Europaparlamentet, deltog Birgitta Sevefjord och undertecknad som varande ordförande respektive vice ordförande i Tantpatrullen. Birgitta höll i sammanhanget ett anförande som tog upp det svenska pensionssystemet och Tantpatrullens verksamhet.

Läs hela rapporten här: Rapport från pensionskonferens