Tantpatrullen

Tantpatrullen är en politiskt fristående och antirasistisk organisation som arbetar för ett nytt och rättvist pensionssystem och för äldre kvinnors villkor.

Andelen fattigpensionärer ökar och det är vi äldre kvinnor som drabbas hårdast av ett uselt och orättvist pensionssystem. Idag är minst en kvarts  miljon fattigpensionärer och en majoritet av dessa är kvinnor. Sverige har aldrig varit rikare och statsfinanserna aldrig starkare – men vi fördelar våra tillgångar orättvist och därför ökar antalet fattigpensionärer. Gränsen för att vara fattigpensionär är att du har mindre än 11.800 kr i månade att röra dig med och då är bostadsbidraget inräknat.

Du som är kvinna och född 1954 eller senare kan räkna med att få en pension det inte går att leva på om vi inte ändrar det nuvarande pensionssystemet. Dagens pensionssystem bygger på ett välavlönat, friskt och långt liv, inte på att många av oss är lågavlönade, sjuka och har tunga jobb som inom delar av välfärden, handeln och restaurangnäringen.

Att det främst är kvinnor som hamnar under fattigdomsnormen beror på låga löner, timanställningar, deltidsanställning och att det under 50-, 60- och 70-talet fanns en mycket begränsad tillgång på daghemsplatser vilket begränsat kvinnors möjlighet på arbetsmarknaden.

Därför kräver vi att Sveriges regering och riksdag genast påbörjar arbetet med ett nytt och rättvist pensionssystem som ger alla pensionärer, inklusive sjukpensionärer möjlighet till ett värdigt liv.