Aktuellt just nu!

Styrelsen har i år haft fyra styrelsemöten.

På mötet i april fick vi besked om att Marianne Eriksson valts in i kvinnolobbyns styrelse och hela 137 personer betalat in medlemsavgiften för 2021. Nya artiklar som publicerats med oss som intervjuade är i Ica-kuriren samt i Prolätären.  Tänk gärna på att skriva insändare för publicering i lokalpress, vi behöver hjälpas åt att hela tiden hålla diskussionen om det orättfärdiga pensionssystemet levande. Marianne fick också i uppdrag att udnersöka om en liten utomhusfest kan ordnas som vårens avslutning av demonstrationerna på Mynttorget. Vi har förhoppningar om att kunna ordna en riktig fest för alla medlemmar i slutet av sommaren eller i september då vi har förhoppning om att vi äldre kvinnor är färdigvaccinerade. Vi funderar också vidare på att  göra något i samband med s kongressen i Göteborg i november. Vi planerar nu för ett årsmöte i september och återkommer med datum för detta.  Vi ska också se om vi kan göra en sammanställning över pensionerna med jämförelse mellan de nordiska länderna.

På mötet i mars fann vi det glädjande att 117 personer redan betalat in medlemsavgiften för 2021. Vi har tillverkat tack- vykort som skickas ut till de medlemmar som betalat medlemsavgift och nya medlemmar får liksom tidigare boken om pensionssystemet som Elisabeth Löfvander skrev för nåra år sedan.

På mötet i februari funderade vi på vad vi kan göra för aktiviteter för våra medlemmar. Vi tror att vi till hösten kan anordna en stor konferens och att denna kommer att äga rum i Stockholm men vi ska även undersöka om vi kan ekonomiskt sponsra möten ute i landet. Vår ordförande Birgitta kommer snart att skicka ut ett ordförandebrev. Vi nominerar Marianne Eriksson till Kvinnolobbyns styrelse. En arbetsgrupp inom styrelsen arbetar på en web enkät för våra medlemmar som vi hoppas kan skickas ut om någon månad. Enkäten kommer att bestå av frågor om vilken verksamhet vi ska bedriva 2021. Vi har kontaktats för intervju av Le Monde och vi har skickat uppgifter om bra intervjupersoner till en journalist som gör ett större reportage om pensioner. Även en tidning på Island är intresserade av att göra ett reportage om oss och pensionerna i Sverige.

På mötet i januari bestämde vi att tills vidare skjuta på årsmötet, eftersom det är osäkert när restriktionerna kring Coronapandemin släpps. Vi ska istället göra en enkät till våra medlemmar om den verksamhet vi ska bedriva undre 2021. Polistillstånd är sökt för demonstrationer på Mynttorget från april. Flera kvinnor, yngre än 55 år (som idag är vår åldersgräns för medlemskap) har betalat in medlemsavgift och vi funderar nu på om vi till årsmötet ska ändra stadgarna kring åldersgränsen.

Vi har för 2021 fått bidrag beviljat från JÄMY – hurra! Det är ett tillskott till vår kassa på 273 000 kronor, det möjliggör många aktiviteter.

Ica-kuriren har gjort ett reportage om oss, men ännu har vi inte sett att den publicerats. Besvikelsen var stor för den minimala pensionshöjningen vi fått och vi kan konstatera att det inte på långa vägar kompenserar hyreshöjningar, kollektivtrafikresehöjningar etc.

I november fick vi leveransen av vår profilprodukt kassar. Vi tar en avgift för dessa på 55 kronor. Vi du beställa en kasse? Kontakta Marianne Eriksson på e-post kajsaarg@ hotmail.com. Vi har också tagit fram egna vykort.

I oktober fick vi in fyra nya artiklar publicerade, denna gång i DN, Aftonbladet, Expressen och i Proletären. Öppna fliken OM OSS och sedan underrubrik artiklar och läs vad Birgitta Sevefjord och Gun Hedén säger om pensionerna.

Läs också vad Brit Rundberg ryter ifrån vad gäller oss 70+. Tantpatrullen behöver din medlemsavgift eller din gåva. Alla bidrag mottages tacksamt!

Vi är en ideell förening utan andra anslag, utan kansli och utan arvoderingar men vi har utgifter, tex kostar det oss portoavgifter för att skicka ut pensionsrapporten, avgiften för polistillståndet för demonstrationer och mycket annat.

Sätt in ditt bidrag till vårt bankkonto 217-9604 eller via swish 1234820346. Medlemsavgiften är 150 kronor per år. Betalar du in den nu gäller den för hela 2021! Men ger du oss ett bidrag bestämmer du själv hur mycket du vill skänka oss för att fortsätta kampen, pensioner det går att leva på!

I september blev vi publicerade denna gång i Expressen – Larmet från kvinnorna, pensionerna räcker inte. Läs gärna vad Wiveca och Birgitta säger genom att gå i på länken OM OSS, underflik artiklar. Nu gör vi uppehåll i våra demonstrationer på Mynttorget ”Vi kräver ett nytt pensionssystem”,

Vi kommer att fortsätta med våra demonstrationer i vår när värmen är åter. Tantpatrullen höll sitt årsmöte Lördagen den 29 augusti klockan 16.00 via Zoom, läs mer under fliken MEDLEMMAR. Årsmöteshandlingar och är inlagda där.

Siffror om pensioner och pensionärer:

2 300 000

  • Idag har vi över två miljoner 300 tusen pensionärer.
  • 40 procent är ensamstående och de flesta är kvinnor.
  • 300 000 av dessa är fattigpensionärer med en pension före skatt lägre än 12 800 kronor i månaden. En majoritet är kvinnor.

40 år

Om löner och arbetstid blev jämställd över en natt skulle det ta 40 år innan vi fått jämställda löner.

7 100 kr

Kvinnor har i snitt 30 procent lägre pension än män. Det motsvarar 7 100 kronor i månaden före skatt

70 år

Om du är född på 80-talet behöver du arbeta tills du är 70 år för att få ut 55% av din lön i pension.

100år

Om inget görs kommer det att ta 100 år innan vi får jämställda pensioner

Rapport om pensionssystemet

Klicka på knappen till höger för att läsa mer.

Vad vi Tantpatrullen:

  • Tantpatrullen arbetar för ett nytt pensionssystem dar du efter ett långt arbetsliv får en pension som det går att leva på.
  • Tantpatrullen vill att pensionsgruppen läggs ner. Det är orimligt att en liten grupp på åtta personer diskuterar våra pensioner bakom stängda dörrar. Nej, återför diskussionen till hela riksdagen så att vi medborgare kan vara med.
  • Pensionssystemet är underfinansierat. För över pengarna från våra premiepensioner till pensionssystemet. Så tycker vi och många med oss som LO, PRO och SPF.
  • Stärk demokratin genom att ge äldre plats i riksdagen. Flera partier har inte någon representant över 65 år trots att pensionärer utgör 25 procent av väljarkåren.